Storing uitlezen


Tot de jaren negentig waren de BMW motoren veelal uitgerust met een controlelamp voor oliedruk en/of laadstroom. Hiermee werd alles in die tijd gemonitord.

De huidige BMW motoren zijn uitgerust met een “computer”, de ECU, die veel processen aanstuurt, registreert en controleert. Deze ECU signaleert problemen en meldt dat direct aan de bestuurder op het dashboard. Dit kan een simpel probleem zijn in de vorm van een defect achterlichtlampje tot complexe storingen. Door de ECU uit te lezen wordt snel duidelijk wat het probleem is. Vervolgens kan er gericht naar de oorzaak van de storing worden gezocht.

Een veel gehoorde klacht is dat de motor niet goed loopt. Door de ECU uit te lezen is de diagnose snel gesteld. De oorzaak kan bijvoorbeeld liggen in een defecte sensor, afstelling of mogelijk vervuiling van de motor. Dat kan de conclusie zijn als een meting buiten de grenswaarden valt. Er kan daarna gericht actie worden ondernomen om het probleem aan het pakken en op te lossen.

Onderstaande R-Series van BMW kunnen uitgelezen worden:

HP2, HP2 Megamoto, R13xxGS, R12xxGS, R12xxGS Adventure, R12xxRT, R12xxR, R1200ST, R1200S, R1200C, R1200CL, R1150GS, R1150GS Adventure, R1150RT, R1150R, R1150RS R1100S R850C, R850R, R850RT